/, Tin tức kinh doanh Đức/Thuế suất của Đức có đáng sợ như bạn nghĩ? – Phần 2

Thuế suất của Đức có đáng sợ như bạn nghĩ? – Phần 2

Các loại thuế khác và kê khai thuế

1. Thuế giá trị gia tăng

 • Các công ty phải thêm thuế giá trị gia tăng (VAT) vào giá của họ. Do đó, VAT chỉ được thanh toán bởi người dùng cuối của sản phẩm hoặc dịch vụ. Các doanh nghiệp chuyển thuế VAT nhận được cho cơ quan thuế hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm. Tần suất thường phụ thuộc vào mức độ doanh thu của doanh nghiệp.
 • Thuế suất VAT tại Đức là 19%, dưới mức trung bình của châu Âu. Giảm 7% áp dụng cho một số mặt hàng tiêu dùng và dịch vụ hàng ngày (như thực phẩm, báo chí, giao thông công cộng địa phương và khách sạn). Một số dịch vụ (như ngân hàng và dịch vụ y tế hoặc công việc cộng đồng) được miễn thuế VAT hoàn toàn.
 • Thuế giá trị gia tăng thu được phải nộp cho cơ quan thuế hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm. Khung thời gian chính xác phụ thuộc vào mức doanh thu của doanh nghiệp.

2. Thuế thương mại

 • Thuế thương mại được thiết lập bởi chính quyền địa phương, có nghĩa là nó có thể thay đổi tùy theo từng tiểu bang khác nhau. Thuế thương mại ở Đức hiện được đặt ở mức từ 7% đến 17%.
 • Tỷ lệ thuế thương mại tương ứng phụ thuộc vào hai thành phần:
  • Thuế suất cơ bản (3,5% trên toàn nước Đức)
  • Hệ số nhân được quy định riêng bởi mỗi đô thị
 • Thu nhập chịu thuế của công ty được nhân với tỷ lệ cơ sở thuế (3,5%) dẫn đến cái gọi là số tiền cơ sở thuế. Số tiền cơ sở thuế sau đó được nhân với hệ số của thành phố tương ứng; dẫn đến tổng số thuế phải nộp.
 • Hệ số nhân được thiết lập bởi mỗi đô thị. Trung bình, nó nằm trong khoảng từ 350% đến 400% nhưng không thể dưới 200%. Không có giới hạn trên cho hệ số nhân thành phố. Nó thường cao hơn ở khu vực thành thị và thấp ở khu vực nông thôn, hiện tại không vượt hơn 490% ở bất kỳ thành phố lớn nào.

Kê khai thuế doanh nghiệp

 • Mỗi người nộp thuế phải nộp tờ khai cho cơ quan thuế mỗi năm một lần, tại nơi đặt trụ sở công ty ở Đức.  Tờ khai thuế về thuế thu nhập, thuế thương mại và thuế giá trị gia tăng bắt buộc phải nộp bằng hình thức nộp thuế điện tử. Tờ khai thuế phải được nộp trước ngày 31 tháng 5 năm sau. Tuy nhiên, thời hạn này có thể được gia hạn theo yêu cầu.

3. Thuế thu nhập cá nhân

 • Thuế suất thu nhập cá nhân bắt đầu từ: 14% cho thu nhập hàng năm vượt quá mức miễn thuế là 9.168 EUR. Và sau đó tăng dần lên mức thuế thu nhập cá nhân tối đa là 42%, áp dụng cho thu nhập hàng năm từ 55.961 EUR trở lên. Thuế suất 45% được đánh vào thu nhập hàng năm từ 265.327 EUR trở lên.
 • Những mức thuế này cũng áp dụng cho thuế thu nhập cá nhân của người lao động. Giống như thuế thu nhập doanh nghiệp, phụ phí đoàn kết cũng được thêm vào thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, phụ phí đoàn kết là 5,5% của thuế suất thuế thu nhập cá nhân. Nếu mức thuế thu nhập cá nhân là 30%, thì thuế thu nhập cá nhân kết hợp + gánh nặng phụ phí đoàn kết sẽ là 31,65%.
 • Nói chung, thu nhập của người lao động đến từ tiền lương, tiền công hay cổ tức được chia thì đều phải chịu thuế thu nhập cá nhân với thuế suất tăng dần. Để giảm gánh nặng thuế thu nhập cá nhân đối với nguồn thu nhập từ quan hệ đối tác, bạn có thể tham khảo thêm tại đây.

4. Thuế bất động sản

 • Gánh nặng thuế bất động sản được tính bằng cách nhân các yếu tố sau: giá trị của bất động sản, thuế suất bất động sản, hệ số nhân thành phố.
 • Giá trị bất động sản được xác định bởi cơ quan thuế theo Bộ luật đánh giá của Đức (Bewertungsgesetz). Thuế suất dao động giữa 0,26% và 1% tùy thuộc vào Nhà nước Liên bang (tài sản thực tế được đặt tại thành phố hay thị trấn) và việc sử dụng tài sản.
 • Tương tự như hệ số nhân thành phố được áp dụng trong trường hợp thuế thương mại, hệ số nhân thành phố áp dụng cho thuế bất động sản được quy định bởi mỗi đô thị. Khi bất động sản trong nước được bán hoặc thay đổi chủ sở hữu, thuế chuyển nhượng sẽ được tính một lần (Grunderwerbssteuer) trên giá mua nếu vượt quá 2.500 EUR. Thuế chuyển nhượng bất động sản thường được trả bởi người mua. Có thể tham khảo thuế suất chuyển nhượng bất động sản ở các nước Châu Âu và các thành phố của Đức (được áp dụng trong năm 2019).
3.5% Bavaria, Saxony
4.5% Hamburg
5.0% Baden-Württemberg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saxony-Anhalt
6.0% Berlin, Hessen
6.5% Brandenburg, North Rhine-Westphalia, Saarland, Schleswig-Holstein, Thuringia

Thanh toán thuế và thời hạn nộp thuế

 • Các loại thuế quan trọng như: thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, thương mại và thuế giá trị gia tăng, sẽ được thực hiện thông qua các khoản thanh toán tạm ứng (thông thường hàng tháng hoặc hàng quý) được bù trừ vào nghĩa vụ thuế thực tế trong tờ khai thuế hàng năm. Tùy thuộc vào số tiền thuế dự kiến ​​sẽ nộp, cơ quan thuế có thể xác định khoảng thời gian đáo hạn nộp thuế.
By |2020-02-11T08:40:10+00:00July 3rd, 2019|Cuộc sống ở Đức, Tin tức kinh doanh Đức|Comments Off on Thuế suất của Đức có đáng sợ như bạn nghĩ? – Phần 2
0901 151 939
Đăng ký tư vấn