//Thuế tại Đức có đáng sợ như bạn nghĩ? – Phần 1

Thuế tại Đức có đáng sợ như bạn nghĩ? – Phần 1

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế quan trọng nhất đối với hoạt động kinh doanh tại Đức. Đặc biệt, đây cũng là mối quan tâm chủ yếu của các nhà đầu tư nước ngoài. Tất cả các Công ty hoạt động ở Đức đều phải đóng thuế, bao gồm: thuế thu nhập doanh nghiệp (với điều kiện kinh doanh có lãi), thuế giá trị gia tăng và thuế thương mại. Đức không có mức thuế áp dụng chung trên cả nước, mà thuế suất phụ thuộc vào thành phố hay thị trấn nơi đặt trụ sở doanh nghiệp. Bên cạnh đó, giống như thuế thương mại và thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp tại Đức cũng bị chính phủ liên bang phụ phí đoàn kết (Phụ phí đoàn kết được đưa ra vào năm 1995 để tài trợ cho việc thống nhất nước Đức).

Có thể nói, Đức là một trong những nước có hệ thống thuế cạnh tranh nhất trong các nước công nghiệp lớn. Thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng tại Đức dao động từ 14%  đến 17% . Các công ty có trụ sở tại Đức hoặc có một ban quản trị ở Đức phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập được tạo ra trên toàn cầu. Cổ tức đã được tạo ra và đánh thuế ở nước ngoài có thể được miễn thuế ở Đức, hoặc thuế được trả ở nước ngoài có thể được khấu trừ với thuế ở Đức, với điều kiện Đức và quốc gia đó có ký hiệp định tránh đánh thuế 2 lần (DTA). Theo nguồn tư liệu của Tổng cục thuế Việt Nam, tính tới năm 2016 thì Việt Nam đã ký hiệp định DTA với 75 quốc gia trên toàn thế giới, trong đó Việt Nam ký hiệp định DTA với Đức vào ngày 16/11/1995 tại Hà Nội, và hiệp định này có hiệu lực từ ngày 27/12/1996.

Ngoài ra, các doanh nghiệp không có trụ sở tại Đức và không có hội đồng quản trị ở Đức chỉ chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập được tạo ra trong lãnh thổ nước Đức (ví dụ: thông qua một cơ sở thường trú, cổ tức hoặc giấy phép).

Phụ phí đoàn kết được thêm vào đầu thuế thu nhập doanh nghiệp là 5,5%. Như vậy, ví dụ với mức thuế thu nhập doanh nghiệp 15%, công ty sẽ đóng mức thực tế 15,825%, là phần trăm đã cộng giữa thuế thu nhập doanh nghiệp và phụ phí đoàn kết.

Thu nhập chịu thuế (tức là lợi nhuận kinh doanh hàng năm) tạo thành cơ sở thuế cho thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo luật thương mại của Đức, lợi nhuận hàng năm của công ty doanh nghiệp được tính theo phương pháp kế toán cơ sở dồn tích. Cơ sở kế toán dồn tích là một trong các nguyên tắc kế toán cơ bản nhất chi phối các phương pháp kế toán cụ thể trong kế toán doanh nghiệp. Theo đó, mọi giao dịch kinh tế liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, danh thu và chi phí được ghi nhận tại thời điểm phát sinh giao dịch, không quan tâm đến thời điểm thực tế thu hoặc chi tiền. Vì việc ghi nhận doanh thu và chi phí có ảnh hưởng quyết định đến báo cáo lợi nhuận của doanh nghiệp trong một kỳ, cơ sở kế toán dồn tích được xem là một nguyên tắc chính yếu đối với việc xác định lợi nhuận của doanh nghiệp.

Lợi nhuận theo cơ sở dồn tích là phần chênh lệch giữa doanh thu và chi phí; từ đó, Báo cáo tài chính nói chung và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nói riêng được lập trên cơ sở dồn tích phản ánh đầy đủ (hay tuân thủ yêu cầu trung thực) các giao dịch kế toán trong kỳ, và cho phép ghi chép tình trạng tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp một cách đầy đủ, hợp lý. Hơn nữa, do không có sự trùng lặp giữa lượng tiền thu vào và doanh thu trong kỳ, cũng như tồn tại chênh lệch giữa chi phí ghi nhận và lượng tiền chi ra thực tế, kế toán theo cơ sở dồn tích cho phép theo dõi các giao dịch kéo dài qua các kỳ khác nhau, như nợ phải thu, nợ phải trả, khấu hao, dự phòng,… Nói chung có thể nói rằng phương pháp kế toán cơ sở dồn tích có khả năng điều chỉnh lợi nhuận. Điều này được ghi nhận trong báo cáo tài chính hàng năm và là cơ sở để xác định thu nhập chịu thuế. Tuy nhiên, luật thuế của Đức cũng cung cấp các tùy chọn kế toán và quy tắc điều chỉnh thu nhập khác nhau, có nghĩa là thu nhập chịu thuế thường khác với lợi nhuận hàng năm được xác định trong báo cáo tài chính theo luật thương mại. Để biết thông tin về các khoản khấu trừ thuế, vui lòng tham khảo tại đây.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư Việt Nam cũng có thể tham khảo thêm thông tin về thuế cổ tức Germany Trade & Invest.

Nếu bạn đang có ý định đầu tư, kinh doanh tại Đức nhưng vẫn đang băn khoăn về các quy định thuế, gọi ngay Hotline 0901 151 939 để đặt lịch hẹn tư vấn chuyên sâu với các chuyên gia tài chính của HappierCitizens.

By |2020-02-11T08:41:25+00:00July 1st, 2019|Tin tức kinh doanh Đức|Comments Off on Thuế tại Đức có đáng sợ như bạn nghĩ? – Phần 1
0901 151 939
Đăng ký tư vấn